Warunki korzystania

  • Udostępnij To

Niniejsze Warunki użytkowania wraz z naszą Polityką prywatności regulują korzystanie z witryny internetowej i usług oferowanych przez psycheexpert.com. Przed skorzystaniem z Usług należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami, ponieważ wpływają one na Twoje prawa. Korzystając z którejkolwiek z Usług, akceptujesz niniejsze Warunki i zgadzasz się, że jesteś nimi prawnie związany.

Korzystanie z tej witryny podlega następującym warunkom użytkowania:

  • zawartość stron tej witryny służy wyłącznie do ogólnych informacji i do użytku osobistego. Może ulec zmianie bez powiadomienia.
  • Ta witryna używa plików cookie do monitorowania preferencji przeglądania. Jeśli zezwolisz na używanie plików cookie, następujące dane osobowe mogą być przez nas przechowywane do wykorzystania przez osoby trzecie.
  • Ani my, ani żadna strona trzecia nie udzielamy żadnej gwarancji ani gwarancji co do dokładności, terminowości, wydajności, kompletność lub przydatność informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie internetowej do określonego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
  • Używanie wszelkich informacji lub materiałów na tej stronie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej witryny spełniają Twojespecyficzne wymagania.
  • Ta strona internetowa zawiera materiały, które są naszą własnością lub są nam licencjonowane (o ile nie zaznaczono inaczej). Ten materiał obejmuje m.in. projekt, układ, wygląd, wygląd i grafikę. Reprodukcja jest zabroniona w sposób inny niż zgodnie z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków.
  • Wszystkie znaki towarowe reprodukowane w tej witrynie, które nie są własnością ani nie są licencjonowane przez operatora, są podane na stronie internetowej.
  • Nieuprawnione korzystanie z tej witryny może skutkować roszczeniem o odszkodowanie i/lub stanowić przestępstwo.
  • Nasze witryny zawierają łącza do innych witryn, które umożliwiają użytkownikom opuszczenie naszych stron. Te linki są podane dla Twojej wygody w celu podania dalszych informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki, zasady dotyczące prywatności ani zawartość takich witryn internetowych.
  • Korzystanie z tej witryny i wszelkie spory wynikające z takiego korzystania z witryny podlegają prawu Indii.

Korzystając z tej witryny i oferowanych przez nią usług, wyrażasz zgodę na powyższe Warunki. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego samego, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub korzystając z tej strony .